Основне функције и значења падежа

Датум: 21. Novembar 2019 16:18 Категорија: Угледни час

Нставница Јелена Кнежевић је одржала Угледни час "Основне функције и значења падежа".

Ученици су имали за циљ да се оспособе да препознају и правилно употребе падежне облике српског језика, те њихова основна значења и службу у реченици.
Техника Галеријска шетња помогла је у сагледавању значења и служби различитих падежа.