Огледни час "Особине материјала"

Датум: 28. Februar 2018 13:35 Категорија: Угледни час

У четвртак 22.02.2018.одржан је огледни час ’’Особине метала’’, организован као пројектна настава са хоризонталним и вертикалним међупредметним повезивањем.

Час су планирали и реализовали наставници С.Лапчевић и С.Живковић- наставници хемије, С.Станојевић- наставник физике , С.Карличић-наставник ТИО са ученицима 7. и 8.разреда.
Кроз више експеримената и практичних вежби су употпунили знања о металима и њиховим особинама повезујући наставне садржаје физике, хемије и ТИО.