Новинарска секција

У нашој школи постоји већ дуже време и бави се свим важнијим догађајима из школског живота пишући о њима вести, извештаје, репортаже, правећи интервјуе са наставницима, директорком, стручном службом, ученицима,...

Остварења ове секције могу се видети свакога маја месеца када, поводом Дана школе излази Билтен школе за који међу ученицима постоји велико интересовање. Маја 2012. изашао је седми узастопни број, мада је Билтен излазио и раније, а последњих годинасе интензивно бави темама по избору ученика (екологија, болести зависности, насиље, спорт, стваралаштво ученика, музика, књиге,...)