Разиграни бројеви

У сарадњи са Основном школом "Михајло Пупин" из Новог Сада организован је пројекат "Разиграни бројеви"
Одвија се кроз летњу математичку школу коју похађају ученици 4. 5. и 6. разреда у облику ваннаставног рада у вршњачком окружењу. Активности се реализују у току два летња распуста 2012/13 и 2013/14
Главни циљ је проширивање и продубљивање нивоа математичког знања иновацијама, стиловима учења као што су интерактивне методе и мултимедијална настава.
Све активности везане за овај пројекат можете пратити у рубрици ВЕСТИ или кликом ОВДЕ.