Физика

Физика као наставни предмет изучава се у VI, VII и VII разреду.
Часови се одржавају у кабинету за физику.
Кабинет за физику
Предметни наставник је Светлана Станојевић.

У оквиру наставе физике одржавају се часови додатне наставе, на којима ученици који воле науку, стичу знања о свему ономе што не постижу на редовним часовима.
Ученици наше школе постижу завидне резултате на општинским, окружним и републичким такмичењима.

У школи ради секција "Млади физичари" у оквиру које се ученици баве занимљивом науком.
У наредном периоду на овим страницама даћемо све информације о активностима везаним за физику.