Српски почетна

По недељном фонду часова, српски језик је најзаступљенији предмет са пет часова недељно у 5. разреду и четири часа недељно у осталим разредима.
Наставу изводе четири професора:

  • Весна Радић
  • Јелена Кнежевић
  • Габријела Танић
  • Ивана Ђорђевић
Ученици своја интересовања из овог предмета остварују и у оквиру секција:

Сваке године учествујемо на такмичењима из српског језика и језичке културе.

Списак такмичара из 2011/12