Предметни наставници


СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Драган Милосављевић
Весна Радић Наташа Филиповић
 
 

МАТЕМАТИКА ФИЗИКА ХЕМИЈА
   
      

БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ИСТОРИЈА
Вујичић Јелена  
Станковић Јелена   Јована Ћирковић

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  
   
     

ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
    Милосављевић Зоран


ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24


5 - 1 Јелена Кнежевић 7 - 1 Милосављевић Драгослава
5 - 2 Марјан Павићевић 7 - 2 Милица Обрадовић
5 - 3 Мирјана Стојановић 7 - 3 Тијана Савић
       
       
6 - 1 Сузана Карличић 8- 1 Ненад Андрејић
6 - 2 Ђорђе Миленковић 8 - 2 Биљана Вујчић
6 - 3 Марија Тодоровић 8 - 3 Ана Нешић
       

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23


5- 1 Сузана Карличић 7 - 1 Ненад Андрејић
5 - 2 Ђорђе Миленковић 7 - 2 Биљана Вујчић
5-3 Марија Тодоровић 7 - 3 Ана Нешић
       
       
6 - 1 Милосављевић Драгослава 8- 1 Мирјана Стојановић
6 - 2 Милица Обрадовић 8 - 2 Јелена Кнежевић
    8 - 3 Марјан Павићевић
       

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22


5- 1 Милосављевић Драгослава 7 - 1 Мирјана Стојановић
5 - 2 Милица Обрадовић 7 - 2 Јелена Кнежевић
    7 - 3 Марјан Павићевић
       
       
6 - 1 Ненад Андрејић 8- 1 Сузана Карличић
6 - 2 Биљана Вујчић 8 - 2 Снежана Лапчевић
6 - 3 Ана Нешић 8 - 3 Славиша Рмандић
       

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20


5- 1 Мирјана Стојановић 7 - 1  Наташа Филиповић
5 - 2 Јелена Кнежевић 7 - 2 Светлана Станојевић
5 - 3 Марјан Павићевић    
       
       
6 - 1 Сузана Карличић 8- 1 Радмила Лукић
6 - 2 Драган Милосављевић 8 - 2 Костић Катарина
6 - 3 Дијана Андрејић 8 - 3 Сања Симоновић
       

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18


5- 1  Наташа Филиповић 7 - 1 Марјан Павићевић
5 - 2  Светлана Станојевић 7 - 2 Мирјана Стојановић
    7 - 3 Милошевић Милица
       
       
6 - 1 Радмила Лукић 8- 1 Сузана Карличић
6 - 2 Костић Катарина 8 - 2 Ана Нешић
6 - 3 Сања Симоновић 8 - 3 Дијана Андрејић
       

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17

5- 1 Кнежевић Јелена 7 - 1 Сузана Карличић
5 - 2 Костић Катарина 7 - 2 Иван Петровић
5 - 3 Симоновић Сања 7 - 3 Ана Нешић
       
       
6 - 1 Марјан Павићевић 8- 1  Наташа Филиповић
6 - 2 Мирјана Стојановић 8 - 2  Светлана Станојевић
6 - 3 Милошевић Милица 8 - 3  Весна Радић
       


ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16

5- 1 Марјан Павићевић 7 - 1 Филиповић Наташа
5 - 2 Мирјана Стојановић 7 - 2 Станојевић Светлана
5 - 3 Драгана Величковић Алексић 7 - 3 Радић Весна
       
       
6 - 1 Сузана Карличић 8- 1 Костић Катарина
6 - 2 Иван Петровић 8 - 2 Милосављевић Зоран
6 - 3 Ана Нешић 8 - 3 Танић Габријела
    8-4 Ђорђевић Ивана
 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15

5- 1 Сузана Карличић 7 - 1 Костић Катарина
5 - 2 Иван Петровић 7 - 2 Милосављевић Зоран
5 - 3 Ана Нешић 7 - 3 Танић Габријела
    7 - 4 Нићифоровић Миладин
       
6 - 1 Филиповић Наташа 8- 1 Павићевић Марјан
6 - 2 Станојевић Светлана 8 - 2 Ивановић Душица
6 - 3 Радић Весна 8 - 3 Кнежевић Јелена
       
 


ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14

5- 1 Филиповић Наташа 7 - 1 Павићевић Марјан
5 - 2 Станојевић Светлана 7 - 2 Ивановић Душица
5 - 3 Радић Весна 7 - 3 Кнежевић Јелена
       
       
6 - 1 Костић Катарина 8- 1 Николић Милица
6 - 2 Милосављевић Зоран 8 - 2 Лукић Радмила
6 - 3 Танић Габријела 8 - 3 Ђорђевић Ивана
6-4 Нићифоровић Миладин    
 

Милосављевић Зоран

Наташа Филиповић