Списак уџбеника 2023/24


УЏБЕНИЦИ ЗА ШК. 2023/2024.ГОД.
 

  Датотеку свих разреда можете преузети ОВДЕ...
  Уџбеници за први разред...
 Уџбеници за други разред...
 Уџбеници за трећи разред...
 Уџбеници за четврти разред...

 Уџбеници за пети разред...
 Уџбеници за шести разред...
 Уџбеници за седми разред...
 Уџбеници за осми разред...
 
УЏБЕНИЦИ ЗА I РАЗРЕД ШК. 2023/2024.
 

ПРЕДМЕТ АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка ,,Реч по реч‛‛
аутори: др Наташа Станковић Шошо и Маја Костић
Буквар са словарицом
Наставни листови уз буквар
аутори: Душанка Милић и Татјана Митић
НОВИ ЛОГОС
МАТЕМАТИКА Математика
уџбеник из четири дела
аутори: Ива Иванчевић и Сенка Тахировић
ЛОГОС
СВЕТ ОКО НАС Уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)
аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић
ЛОГОС
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
-Уџбеник са додатним материјалима, два ЦД-а
аутори: мр Драгана Михајловић и Марина Ињац
ЛОГОС
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Уџбеник и радна свеска
 My Disney Stars and Heroes,уџбеник и радна свеска
AKRONOLO
ЛИКОВНА  КУЛТУРА Уџбеник
аутори: Милутин Мићић, Гордана Мићић
ЛОГОС
ДИГИТАЛНИ СВЕТ Уџбеник –Наташа Анђелковић,Биљана Калафатић,Марина Ињац ЛОГОС
 
УЏБЕНИЦИ ЗА II РАЗРЕД ШК. 2023/2024.
 
 
ПРЕДМЕТ АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка ,,Уз речи растемо‛‛
аутори: Наташа Станковић Шошо и Маја Костић
Уџбеник ,,Латиница“
аутори: Душанка Милић, Татјана Митић
Граматика ,,Дар речи“
аутори: Јелена Срдић
Радна свеска уз уџбеник
аутори:Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић
ЛОГОС
МАТЕМАТИКА Математика
Уџбеник из четири дела
Наставни листови
аутори: Ива Иванчевић Илић и Сенка Тахировић
ЛОГОС
СВЕТ ОКО НАС Уџбеник
Радна свеска
аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић
ЛОГОС
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
Уџбеник
аутори: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац
ЛОГОС
ЛИКОВНА КУЛТУРА Уџбеник
аутори: Милутин Мићић, Гордана Мићић
ЛОГОС
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Уџбеник и радна свеска
,, Our Discovery Island 1‛‛
AKRONOLO
ДИГИТАЛНИ СВЕТ Уџбеник – Марина Ињац, Јован Јовановић , Стефан Поповић ЛОГОС
 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА III РАЗРЕД ШК. 2023/2024.
 
ПРЕДМЕТ АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка ,, У свету речи“
аутори: Н.Станковић Шошо и М. Костић
Граматика ,,Дар речи“
 аутори: Ј.Срдић
радна свеска
аутори: Н. Станковић Шошо и Ј. Срдић
НОВИ ЛОГОС
МАТЕМАТИКА Уџбеник  из 4 дела
аутори: С.Тахировић Раковић и И. Иванчевић Илић
Наставни листови
аутори: И. Иванчевић Илић и С.Тахировић Раковић
НОВИ ЛОГОС
ПРИРОДА И ДРУШТВО Уџбеник са додатним материјалима
аутори: А.Шикл Ерски, М.Мунитлак
Радна свеска
аутори: А.Шикл Ерски, М.Мунитлак
НОВИ ЛОГОС
МУЗИЧКА КУЛТУРА Уџбеник са додатним материјалима  
аутор:Д. Михајловић Бокан и М.Ињац
НОВИ ЛОГОС
ЛИКОВНА КУЛТУРА Уџбеник
аутори:М. Мићић, Г. Мићић
НОВИ ЛОГОС
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Уџбеник и радна свеска
,, Our Discovery Island 2‛‛
AKRONOLO
ДИГИТАЛНИ СВЕТ Уџбеник- Марина Ињац, Јелена Батањац ЛОГОС
 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА IV РАЗРЕД  ШК. 2023/2024.
 
ПРЕДМЕТ АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка за српски језик,,У свету речи,,
аутори:Наташа Станковић Шошо, Соња Чабрић
Граматика „Дар речи“
аутори:Јелена Срдић,Зорана Петковић
Радна свеска уз уџбеник
аутори:Наташа С.Ш. Јелена С. ЗоранаП.
НОВИ ЛОГОС
 
МАТЕМАТИКА Уџбеник за четврти разред ( први , други, трећи и четврти део )
Аутори:Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић  Илић
Наставни листови
НОВИ ЛОГОС
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО Уџбеник : Природа и друштво 4 разред и Радна свеска
аутори:А.Кандић, Г.Субаков Симић, Ж.Васић,
И.Петровић, И.Матејић
НОВИ ЛОГОС
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
Уџбеник:Музичка култура за четврти разред
аутори:Д.Михајловић Бокан,М.Ињац
НОВИ ЛОГОС
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА Уџбеник:Ликовна култура за четврти разред
аутори:Милутин Мићић , Гордана Мићић
НОВИ ЛОГОС
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  Уџбеник и радна свеска за четврти разред
  Discovery English  1
AKRONOLO
     
 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА V  РАЗРЕД ШК. 2023/2024.
 
 
ПРЕДМЕТ АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка за 5 –Милан Шиповац,Зорана Бошковић
.
BIGZ
Граматика – С речи на дела- Слободан Новокмет,Весна Ђорђевић,Ива Златић
 
МАТЕМАТИКА Уџбеник   Математика 5
аутори: Н. Икодиновић, С. Димитријевић
Збирка задатака за 5. разред
аутори: С. Милојевић, М. Стошић, Н. Вуловић
KLETT
ИСТОРИЈА Уџбеник Историја за 5. разред
аутор: Александар Тодосијевић
ЕДУКА
ГЕОГРАФИЈА Уџбеник –Драган Јанковић НОВА ШКОЛА
БИОЛОГИЈА Уџбеник Биологија 5.
аутор: Д. Бошковић
БИГЗ
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  Уџбеник и радна свеска ,,Deuhsch das will ich‛‛
аутор: М. Травица
БИГЗ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  Уџбеник и радна свеска,, English Plus 1, Second edition‛‛  НОВИ ЛОГОС
ИНФОРМАТИКА Уџбеник –Ана Узелац,Милица Кљајић АРХИКЊИГА
ТЕХНИКА И         
ТЕХНОЛОГИЈА
Уџбеник за 5. разред
аутори: Ж. Васић, Д. Каруовић и И. Ђисалов
НОВИ ЛОГОС
 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА VI  РАЗРЕД ШК. 2023/2024.
 
ПРЕДМЕТ АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка ,,Уметност речи“
аутори: Наташа С.Шошо
ЛОГОС
Граматика ,,Дар речи“ 
аутор: Јелена Срдић
МАТЕМАТИКА Уџбеник   Математика 6
аутори: Н. Икодиновић, С. Димитријевић
Збирка задатака за 6. разред
аутори: Б. Поповић, М. Станић, Н. Вуловић, С. Милојевић
KLETT
ФИЗИКА Уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама
аутори: К. Стевановић, М. Крнета
БИГЗ
ИСТОРИЈА Уџбеник Историја за 6. разред са одабраним историјским изворима
аутор: Александар Тодосијевић
ЕДУКА
ГЕОГРАФИЈА Уџбеник Географија 6
аутор: С. Бујадиновић, Р. Голић, Д. Шабић
ЛОГОС
БИОЛОГИЈА Уџбеник Биологија 6.
аутор: Д. Бошковић
БИГЗ
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  Уџбеник и радна свеска ,,Deuhsch das will ich‛‛ за 6. разред
аутор: М.Травица
БИГЗ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  Уџбеник и радна свеска,, English Plus 2, Second edition‛‛
аутори: Beu Wetz-Diana Pye
 НОВИ ЛОГОС
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Уџбеник за 6. разред
аутор: М. Петровић, З. Прокопић, Ј. Пријовић
БИГЗ
ТЕХНИКА И         
ТЕХНОЛОГИЈА
Уџбеник за 6. разред
аутори: Ж. Васић, И. Ђисалов, Д. Каруовић и М. Бокан
НОВИ ЛОГОС
 
УЏБЕНИЦИ ЗА VII РАЗРЕД ШК. 2023/2024.
 
 
ПРЕДМЕТ АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка ,,Уметност речи“
аутори: Наташа С.Шошо Бошко С.
ЛОГОС
Граматика ,,Дар речи“
аутори:Слађана С. Јелена С. Драгана Ћ.
МАТЕМАТИКА Уџбеник  Математика за 7. разред
аутор: Слађана Димитријевић
KLETT
Збирка задатака из математике
аутори: Небојша И. Н. Вуловић, Сања М.
ИСТОРИЈА Уџбеник са одабраним историјским изворима за 7. разред
аутори: У. Миливојевић, В. Лучић и З. Павловић
БИГЗ
ГЕОГРАФИЈА Уџбеник ,,Географија 7“
аутори: С. Бујадиновић и Д. Шабић
НОВИ ЛОГОС
БИОЛОГИЈА Уџбеник ,,Биологија 7“
аутори: Д. Бошковић
БИГЗ
ФИЗИКА Уџбеник Физика за 7. разред
аутори: М. Крнета, К. Стевановић и Ј.Радовановић
БИГЗ
Збирка задатака са лабораторијским вежбама
аутори: М. Крнета, К. Стевановић, Р. Тошовић
ХЕМИЈА Уџбеник Хемија за 7. разред 
аутори: Д. Анђелковић, Т. Недељковић
ЛОГОС
Збирка задатака, радна свеска
приручник са лабораторијским вежбама
аутори: Д. Анђелковић, Т. Недељковић
ТЕХНИКА И         
ТЕХНОЛОГИЈА
Уџбеник за 7. разред 
аутори: И. Ђисалов,Д. Каруовић  и И. Палинкаш
 
ЛОГОС
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
 
Уџбеник и радна свеска ,,Deuhsch das will ich‛‛ за 7. разред
аутор: М.Травица
БИГЗ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Уџбеник ,,English Plus3“ друго издање ЛОГОС
Радна свеска +cd  -,,English Plus3Workbook“ друго издање
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Уџбеник за 7. разред
аутори:З.Прокопић и Ј. Пријовић
БИГЗ
 
УЏБЕНИЦИ ЗА VIII РАЗРЕД ШК. 2023/2024.
 
ПРЕДМЕТ АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка ,,Уметност речи“
аутори: Наташа С.Шошо
НОВИ ЛОГОС
Граматика ,,Дар речи“
аутори:Драгана Ћ. Јелена С.
МАТЕМАТИКА Уџбеник Математика 8
аутори: Небојша И. Слађана Д.
KLETT
Збирка задатака из математике за осми разред основне школе са Решењима
аутори:Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
ИСТОРИЈА Уџбеник: Историја за 8. раз.
аутори:Урош Миливојевић
БИГЗ
ГЕОГРАФИЈА Уџбеник:Географија за 8.разред 
аутори:Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић
НОВИ ЛОГОС
БИОЛОГИЈА Уџбеник  Биологија за  8. разред
аутор: Дејан Бошковић
БИГЗ
ФИЗИКА Уџбеник: Физика за осми разред основне школе
Збирка задатака са лабораторијским вежбама
аутори: Јелена Радовановић ,Владан Младеновић
 
БИГЗ
ХЕМИЈА Уџбеник Хемија за 8. разред
аутори: Т. Недељковић, Д. Анђелковић     
Збирка задатака са демонстрационим вежбама
аутори: Т. Недељковић, Д. Анђелковић     
ЛОГОС
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Уџбеник Техника и технологија за осми разред
аутори: Б. Дакић, Д.Кауровић
ЛОГОС
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Уџбеник и радна свеска за осми разред
 
КЛЕТТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Уџбеник ,,English Plus4“2nd
Радна свеска -,,English Plus4Workbook“
Аутори:Ben Wety, Diana Pye
 НОВИ ЛОГОС
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  Уџбеник ,,Информстикс и рачунарство 8.разред
аутори:Катарина Алексић, Катарина  Вељковић, Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић
ЕДУКА