Реч директора

 
Школу коју на неки начин ,,водим" и чији сам директор, осећам, као свој други дом, као сигурну базу и место коме припадам. Посебно јер сам у истој радила 12 година као учитељ. Мој приступ у раду, остао је исти, само је опис радних задужења, добио другачију (садржајнију) форму. Сматрам да је ,,добра радна атмосфера", предуслов за било какав радни учинак и ефектно пословање. Као учитељ и као одељенски старешина, инсистирала сам на томе, да ученици граде пријатељске релације, да буду компактни, да негују односе који обилују толеранцијом и поштовањем различитости. 
С обзиром на то, да смо неретко у одељењу имали ученике других националности, као и ученике којима је потребна подршка у учењу, сваки ЧОС, сам делимично посветила томе, да их охрабрим и оснажим, да верују у себе и имају циљ пред собом, али да пре свега постану добри људи. Данас, као директор, моj принцип је исти. Водим се мишљу, да се кућа гради на добром и утабаном темељу, те да су добри међуљудски односи основа за грађење још бољих професионалних односа. Додатну мотивацију ми је дало и поверење мојих колега при избору кандидата за директора школе. 
Сматрам да је сваки радни задатак нови изазов за мене, те се трудим да истом приступим без одлагања и у сарадњи са тимом. Посвећена сам пословним активностима, континуирано улажем у своје знање и вештине (похађам семинаре, обуке, курсеве...), јер сматрам да је рад на себи неопходан за квалитетнији приступ у раду, нарочито у нашој професији која је подложна иновацијама. Трудим се да унапређујем своје комуникационе вештине, да подстичем своје организационе способности и да својим запосленим будем узор и модел за идентификацију у сфери посла и професионалног окружења.
Трудим се да будем отворена и спонтана и да подстичем своје запослене да и сами отворено комуницирају, једни друге охрабрују и подржавају. У сарадњи са родитељима ученика, са органима управљања и са спољним сарадницима школе, остварила сам изузетну сарадњу, самим тим, сматрам да посвећеност и преданост раду мора и даје резултате. Грађење успешног тимског рада је јако сложен посао. Као лидер у тиму, имам велику одговорност да поставим јасне циљеве, конкретне стандарде рада, да допринесем равнотежи улога у колективу и да доносим ефикасне одлуке. Наш тимски рад заснива се пре свега, на синергији, на међусобном поштовању и уважавању и на осећају заједништва (да се сваки успех и неуспех дели). Присутна је активна комуникација међу запосленима, а све у циљу заједничке примене знања и унапређења квалитета рада установе Као лидер образовно-васпитне установе, настојим да увек будем боља, да тражим решења (заједно са својим запосленима) и инсистирам на узајамној повезаности и сарадњи, поштовању, поверењу.
Моја пословна филозофија заснива се на поштовању и прихватању различитости (разлике у мишљењу, култури, ставовима...), на јасној и отвореној комуникацији и на односу пуног поверења са запосленима