Најбољи 2017/18

Богдан Машојевић 7/2
 
Књижевна олимпијада - 1.место на општинском ,
1. место на окружном и учешће на републичком такмичењу
Српски  језика и језичка култура - 3.место на општинском , 2. место на окружном и пласман на републичко такмичење
Историја -1.место на општинском , 2. место на окружном и пласман на републичко такмичење  
Географија - 2.место на општинском , 3. место на окружном  такмичењу
 
Мина Јосијевић 7/2
 
Српски  језика и језичка култура - 2.место на општинском и 2.место окружном такмичењу
Књижевна олимпијада -3.место на општинском и 3.место окружном такмичењу
Географија -1. место на  општинском и учешће на  окружном такмичењу
 
Вељко Филиповић 7/2
 
ТИО-1. место на  општинском, учешће на  окружном такмичењу
„Мислиша“- похвала
 
 
Ена Милановић 7/2
 
Географија -3. место на  општинском такмичењу
 
 
Урош Николић 7/2
Књижевна олимпијада -2.место на општинском и 3.место окружном такмичењу
ТИО-3. место на  општинском, 3. место на  окружном и учешће на републичком такмичењу
 
Миона Радојевић 7/2
Рецитовање- 1. место на општинском и 2. место на окружном  такмичењу
Никола Илић 7/3
Математика -1. место на општинском и похвала окружном  такмичењу
Физика- 1.место на општинском, 2. место на окружном и похвала на републичком такмичењу
Хемија - 1.место на општинском, 2. место на окружном такмичењу
Информатике –програмирање 1.место на општинском ,1. место на окружном  и похвала на републичком такмичењу
„Мислиша“- похвала
 „Кенгур без граница“-3. награда на основном нивоу и пласман на  републичко финале.
 
 
Марија Ђорђевић 5/1
 
Српски језик и језичка култура- 3. место на општинском и учешће на окружном такмичењу
Митић Теодора 7/2
 
Хемија - 3.место на општинском такмичењу
Јана  Чепрнић 5/1
 
Српски језик и језичка култура- 3. место на општинском  и учешће на окружном такмичењу
 
Илија Милојевић 5/1
 
Српски језик и језичка култура- 3. место на општинском  такмичењу
Биологија - 2. место на општинском  и 3. место на регионалном  такмичењу
 
Јана Миленковић 8/1
 
Српски језик и језичка култура- 3. место на општинском  такмичењу
 
Растко Илић 4/2
Математика -2. место на општинском и похвала окружном  такмичењу
Шах- учешће на регионалном такмичењу  
„Мислиша“- 1. место на републичком такмичењу
„Кенгур без граница“-3. награда на основном нивоу и пласман на  републичко финале.
 
 
Јован Митровић 4/2
Математика -2. место на општинском и 3. место на окружном  такмичењу
 
Огњен Јанићијевић 4/2 Математика -3. место на општинском и похвала окружном  такмичењу
 
Ивана Николић 4/2
Математика -3. место на општинском и похвала окружном  такмичењу
 
Андреј Јосијевић  5/2
Математика -3. место на општинском такмичењу
 
 
Лука Нешић  6/1
Физика- 2.место на општинском и  3. место на окружном такмичењу
„Мислиша“- похвала
Историја -1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу 
 
 
 
Лазар Манојловић 7/2
Историја -3.место на општинском  и учешће на окружном такмичењу 
 
Василије Милетић 5/1
Биологија - 3. место на општинском  на такмичењу
 
 
Никола Митровић  6/3
Биологија - 2. место на општинском  на такмичењу
 
Анђела   Дајић 6/1
ТИО-2. место на  општинском, 3. место на  окружном и 1. место и златна медаља на републичком такмичењу
 
Биологија - 3. место на општинском  на такмичењу
 
Ана Маринковић 6/1
 Биологија - 3. место на општинском  на такмичењу
 
Филип Ђекић 8/3
Биологија - 3. место на општинском  на такмичењу
 
 
Михајло Јанковић 7/2
Географија -2. место на  општинском и учешће на  окружном такмичењу
 
 
Јована Миленковић 7/1
Географија -2. место на  општинском и учешће на  окружном такмичењу
 
Лука Станић 8/2
Географија -3. место на  општинском и учешће на  окружном такмичењу
 
Јелена Миленковић 5/1
ТИТ-3. место на  општинском, учешће на  окружном такмичењу
 
Ђорђе Петровић 5/1
ТИТ-2. место на  општинском и пласман на  окружно такмичење
 
Лука Стојановић 8/1
Информатике –програмирање 1.место на општинском  и 1. место на окружном  такмичењу
 
Сара Стојановић 3/2
Шах-  3. место на регионалном такмичењу
Илија Васиљевић 8/3
Информатике –програмирање 2.место на општинском  и пласман на окружном такмичење
 
Димитрије Ивић 4/1
Шах-  учешће на регионалном такмичењу
   Огњен Ивановић 3/2
Шах-  учешће на регионалном такмичењу
Вукашин Вујчић 4/1
Шах-  учешће на регионалном такмичењу
Растко Станимировић 2/1
Шах-  1. место на регионалном такмичењу и пласман на републичко такмичење
Михајло Антић 8/3
Шах-  учешће на регионалном такмичењу
 
Милица Трајковић8/3
Пливање- 1. место на општинском такмичењу
учешће на републичком такмичењу
2. место и сребрна медаља на интернационалном такмичењу у Бечу
 
Ива Тешић 5/1
Пливање- 1. место на општинском такмичењу
 
 
Филип Ђорђевић 5/1
Пливање- 2. место на општинском такмичењу
 
 Лена Вујичић 7/1
Атлетика -   пласман на републичко такмичење
 
 
 Лазар Маленовић 7/1
Атлетика -   пласман на републичко такмичење
 
 
Петровић Марио 7/1
Атлетика -   2. место на општинском такмичењу
 
 
Филип Павловић 3/2
Џудо  - учешће на републичком такмичењу и 1. место на међународном такмичењу у Нишу
      Алекса Јевремовић 3/2
Математика- похвала на општинском такмичењу
Алекса Бранковић 3/2
   Шах- учешће на окружном такмичењу
Петар Јанковић 5/2
„Мислиша“- 3. место на основном нивоу
 
Исидора Ђорђевић2/2
„Мислиша“- похвала
 
 
Вукашин Мирић 2/1
„Мислиша“- 3. место на основном нивоу
 
 
Стефан Јовановић 2/2
„Мислиша“- похвала
 
  Јанко Милојевић 2/2
„Мислиша“- похвала