Такмичари 2015/16

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК РАЗРЕД ПЛАСМАН ТАКМИЧЕЊЕ НАСТАВНИК
СРПСКИ Никола Илић 5 1. место општинско Ј. Кнежевић
ЈЕЗИК Богдан Машојевић 5 2. место општинско Ј. Кнежевић
  Ена Милановић 5 2. место општинско Ј. Кнежевић
  Мина Јосијевић 5 3. место општинско Ј. Кнежевић
  Јована Митровић 5 3. место општинско Ј. Кнежевић
  Никола Илић 5 3. место окружно Ј. Кнежевић
  Богдан Машојевић 5 3. место окружно Ј. Кнежевић
           
Енглески Александар Јовановић 8 2. место општинско К. Костић
језик Ђорђе Стевановић 8 2. место општинско К. Костић
  Александар Јовановић 8 1. место окружно К. Костић
  Ђорђе Стевановић 8 2. место окружно К. Костић
  Александар Јовановић 8 учешће републичко к. Костић
  Ђорђе Стевановић 8 учешће републичко К. Костић
           
Географија Михајло Ђорђевић 7 1. место општинско С. Рмандић
  Јован Веселиновић 7 3. место општинско С. Рмандић
  Сања Митровић 7 3. место општинско С. Рмандић
  Лана Станић 8 1. место општинско С. Рмандић
  Исидора Нићифоровић 8 2. место општинско С. Рмандић
  Теодор Ђорђевић 8 2. Место општинско С. Рмандић
  Михајло Жикић 8 3. место општинско С. Рмандић
  Лука Љубоја 8 3. место општинско С. Рмандић
  Михајло Ђорђевић 7 учешће окружно С. Рмандић
  Исидора Нићифоровић 8 2. место окружно С. Рмандић
  Теодор Ђорђевић 8 2. место окружно С. Рмандић
  Лана Станић 8 2. место окружно С. Рмандић
  Исидора Нићифоровић 8   републичко С. Рмандић
  Теодор Ђорђевић 8   републичко С. Рмандић
  Лана Станић 8   републичко С. Рмандић
           
Историја Лука Љубоја 8 2. место општинско С. Симоновић
           
Математика Петар Јанковић 3 1. место општинско Д. Ђурђевић
  Андрија Јовић 3 1. место општинско Д. Ђорђевић
  Јана Чепрнић 3 2. место општинско Д. Ђорђевић
  Јелена Миленковић 3 3. место општинско Д. Ђорђевић
  Андреј Ђокић 3 3. место општинско Д. Ђорђевић
  Марија Ђорђевић 3 3. место општинско Д. Ђорђевић
  Лука Нешић 4 1. место општинско Д. Гајић
  Анђела Дјић 4 3. место општинско Д. Гајић
  Мина Јосијевић 5 1. место општинско М. Стојановић
  Никола Илић 5 2. место општинско Б. Вујичић
  Михајло Јанковић 5 2. место општинско М. Стојановић
  Михајло Ђорђевић 7 3. место општинско Б. Вујичић
           
Биологија Никола Илић 5 3. место окружно Ј. Станковић
  Јана Миленковић 6 1. место окружно Н. Андрејић
  Филип Ђекић 6 3. место окружно Н. Андрејић
  Михајло Жикић 8 3. место окружно Н. Андрејић
           
Немачки језик Лана Станић 8 1. место општинско Д. Андрејић
Lesewettbewerb Вељко Костћ 7 3. место општинско М. С. Веселиновић
           
Хемија Ана Миленковић 7 1. место општинско С. Лапчевић
  Михајло Ђорђевић 7 2. место општинско С. Лапчевић
  Ђорђе Стевановић 8 1. место општинско Д. Ивановић
  Ђорђе Стевановић 8 3. место окружно Д. Ивановић
           
Физика Михајло Антић 6 похвала општинско С. Станојевић
  Никола Дајић 8 похвала општинско С. Станојевић
  Михајло Антић 6 3. место окружно С. Станојевић
  Никола Дајић 8 3. место окружно С. Станојевић
           
ТИО Богдан Машојевић 5 2. место општинско С. Карличић
  Анастасија Вучковић 7 3. место општинско С. Карличић
  Богдан Машојевић 5 1. место окружно С. Карличић
  Богдан Машојевић 5 учешће републичко С. Карличић
           
Програмирање Никола Илић 5 1. место општинско В. Обрадовић
  Давид Петровић 6 2. место општинско В. Обрадовић
  Вељко Филиповић 5 3. место општинско В. Обрадовић
  Илија Васиљевић 6 3. место општинско В. Обрадовић
  Никола Илић 5 1. место окружно В. Обрадовић
  Давид Петровић 6 3. место окружно В. Обрадовић
  Никола Илић 5 учешће републичко В. Обрадовић
  Давид Петровић 6 учешће републичко В. Обрадовић
Тесла Инфо Куп Михајло Жикић 8 3. место општинско В. Обрадовић
  Немања Анђелковић 8 3. место општинско В. Обрадовић
  Михајло Жикић 8 3. место окружно В. Обрадовић
  Немања Анђелковић 8 3. место окружно В. Обрадовић
  Михајло Жикић 8 учешће републичко В. Обрадовић
  Немања Анђелковић 8 учешће републичко В. Обрадовић
           
Физичко васпитање          
Фудбал Санела Панић 8 2. Место општинско М. Павићевић
  Андријана Гвозденовић 8 2. Место општинско З. Милосављевић
  Катарина Павловић 8 2. Место општинско З. Милосављевић
  Мина Карић 8 2. Место општинско З. Милосављевић
  Милица Мијовић 8 2. Место општинско З. Милосављевић
  Софија Маринковић 8 2. Место општинско З. Милосављевић
  Јована М. Ђорђевић 8 2. Место општинско З. Милосављевић
  Марија Павловић 8 2. Место општинско З. Милосављевић
  Милена Сарафимовић 8 2. Место општинско З. Милосављевић
  Санела Панић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
  Андријана Гвозденовић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
  Катарина Павловић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
  Мина Карић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
  Милица Мијовић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
  Софија Маринковић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
  Јована М. Ђорђевић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
  Марија Павловић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
  Милена Сарафимовић 8 2. Место окружно З. Милосављевић
Кошарка Андријана Гвозденовић 8 1. место општинско М. Павићевић
  Анђела Ђорђевић 7 1. место општинско М. Павићевић
  Мина Карић 8 1. место општинско М. Павићевић
  Исидора Нићифоровић 8 1. место општинско М. Павићевић
  Софија Маринковић 8 1. место општинско М. Павићевић
  Јована М. Ђорђевић 8 1. место општинско М. Павићевић
  Милена Сарафимовић 8 1. место општинско М. Павићевић
  Анђела Вацић 7 1. место општинско М. Павићевић
  Ивана Радовановић 6 1. место општинско М. Павићевић
  Наталија Мирковић 7 1. место општинско М. Павићевић
  Петра Радосављевић 7 1. место општинско М. Павићевић
  Андријана Гвозденовић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Анђела Ђорђевић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Мина Карић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Исидора Нићифоровић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Софија Маринковић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Јована М. Ђорђевић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Милена Сарафимовић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Анђела Вацић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Ивана Радовановић 6 2. место окружно М. Павићевић
  Наталија Мирковић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Петра Радосављевић 7 2. место окружно М. Павићевић
Рукомет Јована М. Ђорђевић 8 1. Место општинско М. Павићевић
  Петра Стојановић 8 1. Место општинско М. Павићевић
  Андријана Гвозденовић 8 1. Место општинско М. Павићевић
  Мина Карић 8 1. Место општинско М. Павићевић
  Ана Стојановић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Анђела Ђорђевић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Наталија Мирковић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Петра Радосављевић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Анђела Вацић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Катарина Павловић 8 1. Место општинско М. Павићевић
  Емилија Китановић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Аншела Вуловић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Тијана Аврамовић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Кристина Јанковић 7 1. Место општинско М. Павићевић
  Јована М. Ђорђевић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Петра Стојановић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Андријана Гвозденовић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Мина Карић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Ана Стојановић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Анђела Ђорђевић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Наталија Мирковић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Петра Радосављевић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Анђела Вацић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Катарина Павловић 8 2. место окружно М. Павићевић
  Емилија Китановић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Аншела Вуловић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Тијана Аврамовић 7 2. место окружно М. Павићевић
  Кристина Јанковић 7 2. место окружно М. Павићевић
Одбојка Анђела Вуловић 7 2. место општинско М. Павићевић
  Анабела Лукић 7 2. место општинско М. Павићевић
  Милица Урошевић 8 2. место општинско М. Павићевић
  Мина Карић 8 2. место општинско М. Павићевић
  Анђела Ђорђевић 7 2. место општинско М. Павићевић
  Наталија Мирковић 7 2. место општинско М. Павићевић
  Тијана Аврамовић 7 2. место општинско М. Павићевић
  Анђела Вацић 7 2. место општинско М. Павићевић
  Софија Маринковић 8 2. место општинско М. Павићевић
  Андријана Гвозденовић 8 2. место општинско М. Павићевић
  Анастасија Вучковић 7 2. место општинско М. Павићевић
Џудо Андрија Стошић 7 1. место општинско М. Павићевић
  Милош Радисављевић 8 1. место општинско М. Павићевић
  Андрија Стошић 7 1. место регионално М. Павићевић
  Милош Радисављевић 8 1. место регионално М. Павићевић
  Андрија Стошић 7 учешће републичко М. Павићевић
  Милош Радисављевић 8 учешће републичко М. Павићевић
Пливање Ива Тешић 3 1. место општинско М. Павићевић
  Милица Трајковић 6 1. место општинско М. Павићевић
  Мина Карић 8 1. место општинско М. Павићевић
  Ива Тешић 3 1. место регионално М. Павићевић
  Милица Трајковић 6 1. место регионално М. Павићевић
  Мина Карић 8 1. место регионално М. Павићевић
  Ива Тешић 3 учешће републичко М. Павићевић
  Милица Трајковић 6 учешће републичко М. Павићевић
  Мина Карић 8 учешће републичко М. Павићевић
Стрељаштво Дарко Спасојевић 7 2. место општинско М. Павићевић
  Миодраг Милошевић 7 2. место општинско М. Павићевић
  Никола Маричић 5 2. место општинско М. Павићевић
Атлетика Михајло Милошевић 7 1. место општинско М. Павићевић
  Богдан Костић 7 3. место општинско М. Павићевић
  Дамир Карић 5 1. место општинско М. Павићевић
  Лазар Маленовић 5 2. место општинско М. Павићевић
  Лена Вујичић 5 1. место општинско М. Павићевић