РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ

Раду у продуженом боравку организује се од 8 до 16 часова.
 

8:00 – 9:30 СЛОБОДНО ВРЕМЕ
(играмо се и дружимо,цртамо, слушамо музику... друштвене игре, цртани филмови, дечја штампа...)
 
9:30 – 10:00 ДОРУЧАК
10:00 – 11:30 САМОСТАЛНИ РАД
(радимо домаће задатке и вежбамо)
11:30 – 12:30 СЛОБОДНЕ АТИВНОСТИ
(разговарамо о бонтону, екологији, традицији, култури, различитим облицима понашања, осећањима, потребама, обавезама и правима;цртамо, сликамо, правимо предмете од различитих материјала, уређујемо простор;глумимо, имитирамо,слушамо различиту музику и учимо различите песме и игре; бежбамо и играмо дечје игре; гледамо дечје филмове и образовне емисије...
12:30 – 13:00 РУЧАК
13:00 – 14:30 САМОСТАЛНИ РАД
14:30 – 16:00 СЛОБОДНО ВРЕМЕ
Напомена: Распоред је флексибилан, како би се могао ускладити са посебним догађајима као што су излети, посете итд.