Такмичари 2013-14

Предмет

Ученик

Разр.

Наставник

резултат

Такмичење

Српски језик

Михајло Ђорђевић

5.

В. Радић

2. место

Општинско

Јован Веселиновић

В. Радић

2. место

Сања Митровић

Ј. Кнежевић

3. место

Ђорђе Стевановић

6.

Г. Танић

3. место

Анастасија Маринковић

7.

Ј. Кнежевић

3. место

Невена Грујић

8.

И. Ђорђевић

2. место

Теодора Грујић

И. Ђорђевић

3. место

Михајло Ђорђевић

5.

В. Радић

учешће

Окружно

Јован Веселиновић

В. Радић

учешће

Сања Митровић

Ј. Кнежевић

учешће

Ђорђе Стевановић

6.

Г. Танић

учешће

Анастасија Маринковић

7.

Ј. Кнежевић

3. место

Теодора Грујић

8.

И. Ђорђевић

2.место

Невена Грујић

И. Ђорђевић

3.место

Теодора Грујић

8.

И. Ђорђевић

4. место

Републичко

Енглески језик

Теодора Ђорђевић

8.

К. Костић

3. место

Општинско

Лука Поповић

К. Костић

3. место

Теодора Ђорђевић

8.

К. Костић

учешће

Окружно

Лука Поповић

К. Костић

учешће

Географија

Марко Миленковић

7.

С. Рмандић

1. место

Општинско

Драгор Радановић

С. Рмандић

2. место

Лука Коновалов

8.

С. Рмандић

3. место

Марко Миленковић

7.

С. Рмандић

2. место

Окружно

Драгор Радановић

С. Рмандић

3. место

Окружно

Марко Миленковић

7.

С. Рмандић

учешће

Републичко

Физика

Ђорђе Стевановић

6.

С. Станојевић

2. место

Општинско

Бора Милетић

С. Станојевић

3.место

Никола Дајић

С. Станојевић

похвала

Александар Станојевић

7.

С. Станојевић

похвала

Лука Коновалов

8.

С. Станојевић

похвала

Ђорђе Стевановић

6.

С. Станојевић

3. место

Окружно

Бора Милетић

С. Станојевић

1. место

Никола Дајић

С. Станојевић

2.место

Александар Станојевић

7.

С. Станојевић

2. место

Бора Милетић

6.

С. Станојевић

учешће

Републичко

Никола Дајић

С. Станојевић

учешће

Републичко

Хемија

Александар Станојевић

7.

Д. Ивановић

2. место

Општинско

Анастасија Маринковић

Д. Ивановић

3. место

Михаило Радосављевић

Д. Ивановић

3. место

Лазар Милошевић

Д. Ивановић

3. место

Јована Карличић

Д. Ивановић

3. место

Тамара Стојановић

Д. Ивановић

3. место

Грујић Теодора

8.

Д. Ивановић

1. место

Грујић Невена

Д. Ивановић

2. место

Милутиновић Мина

Д. Ивановић

3. место

Александар Станојевић

7.

Д. Ивановић

3. место

Окружно

Анастасија Маринковић

Д. Ивановић

учешће

Михаило Радосављевић

Д. Ивановић

учешће

Лазар Милошевић

Д. Ивановић

учешће

Јована Карличић

Д. Ивановић

учешће

Тамара Стојановић

Д. Ивановић

учешће

Грујић Теодора

8.

Д. Ивановић

учешће

Грујић Невена

Д. Ивановић

1. место

Милутиновић Мина

Д. Ивановић

учешће

Грујић Невена

8.

Д. Ивановић

3. место

Републичко

Математика

Вељко Маловић

3.

Н. Вулић

2. место

Општинско

Никола Илић

Н. Вулић

похвала

Богдан Машојевић

Н. Вулић

похвала

Лука Стошић

4.

О. Анђелковић

3. место

Михајло Антић

М. Глигоријевић

похвала

Ђорђе Стевановић

6.

Б. Вујчић

2. место

Никола Дајић

Б. Вујчић

3. место

Александар Станојевић

7.

М. Стојановић

3. место

Јована Карличић

М. Стојановић

похвала

Александар Станојевић

7.

М. Стојановић

похвала

Окружно

Техничко и информатичко образовање

Марија Павловић

6.

М. Николић

1. место

Општинско

Никола Станојловић

М. Николић

3. место

Анастасија Маринковић

7.

С. Карличић

1. место

Драгор Радановић

С. Карличић

1. место

Јована Карличић

С. Карличић

2. место

Марија Павловић

6.

М. Николић

3. место

Окружно

Никола Станојловић

М. Николић

учешће

Анастасија Маринковић

7.

С. Карличић

2. место

Јована Карличић

С. Карличић

3. место

Анастасија Маринковић

 

С. Карличић

учешће

Републичко

Јована Карличић

 

С. Карличић

Учешће

Републичко

Информатика и рачунарство

Александар Станојевић

7.

В. Обрадовић

1. место

Општинско

Лука Коновалов

8.

В. Обрадовић

2. место

Стефан Димитријевић

В. Обрадовић

3. место

Лука Стојановић

5.

В. Обрадовић

учешће

Окружно

Александар Станојевић

7.

В. Обрадовић

2. место

Лука Коновалов

8.

В. Обрадовић

3. место

Анастасија Маринковић

7.

В. Обрадовић

С. Карличић

Специјална награда за монтажу "Филмић 2014"


Јована Карличић
 

7.

Ликовни конкурс

Ива Тешић

1.

Д. Ђорђевић

Награда на фестивалу „Витезово пролеће“

Илија Милојевић

1.

Д. Ђорђевић

Ива Трајковић

2.

Б. Димитријевић

Анћелија Перић

2.

Б. Димитријевић

Јана Стојановић

2.

Б. Димитријевић

Никола Митровић

2.

Б. Димитријевић