Хемија

Дешавања на часовима хемије (огледи, настава, посета музеју "Великани хемије"...)